مشاوره و طراحی

امروز جابجایی عمودی در ساختمانها یکی از مهمترین مسائلی است که بایستی در طراحی اولیه در نظر گرفته شود. شرکت رایز با برخورداری از دانش فنی لازم در زمینه تحلیل جریانهای مختلف جمعیت و آنالیز ترافیک در انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و Multi Purpose و لحاظ نمودن کلیه استانداردهای این صنعت، بهترین راه حلهای جابجایی افراد در ساختمان را پیشنهاد میدهد. به همین دلیل است که آسانسور رایز یکی از بهترین برند آسانسور در ایران شناخته شده است.

آماده‌سازی محل نصب

عملیات ابنیه و تأسیساتی لازم جهت آماده سازی محل نصب آسانسور، پله‌برقی و یا پیاده‌روی متحرک، پیش زمینه قرارگیری محصول با کیفیت و با دوام می‌باشد. شرکت رایز با رعایت اصول مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK و در نظر گرفتن دستورالعمل‌های اجرایی شرکت فوجی تک ژاپن، اقدام به تهیه scope کامل کلیه عملیات ساختمانی به همراه جزئیات مربوطه می‌نماید. این سند فنی در ۱۲ بخش شامل کلیه نقشه‌های آسانسور، آهن‌کشی و کلیه موارد آماده‌سازی چاه و محل قرارگیری دستگاه‌ها با رعایت مباحث ایمنی می‌باشد که طی مدت کوتاهی پس از عقد قرارداد در اختیار مشتریان محترم قرار می‌گیرد.

پیش از فروش

انتخاب صحیح محصول سطح سرویس دهی آسانسورها و پله برقی ها را در ساختمانها ارتقا می بخشد. کارشناسان این شرکت با بهره گیری از حس مسئولیت پذیری بالا و دانش مدرن، بهترین راهحلها را جهت انتخاب مناسب ترین محصول مطابق با نیازهای مشتریان محترم ارائه مینمایند. انجام بازدیدهای فنی از چاه آسانسورها، پیشنهاد مناسبترین ظرفیت، سرعت و تعداد آسانسور و پلهبرقی و همچنین انجام مشاوره معماری در جهت طراحی دکوراسیون کابین آسانسورها و پله برقیهایی با ایده مدرن، تنها بخشی از خدمات این شرکت در این بخش میباشد.

نصب و راه اندازی

بسیاری از کارشناسان صنعت آسانسور و پلهبرقی بر این باورند که عملیات نصب و راه اندازی، دارای بیشترین تأثیر در کیفیت آسانسورها و پله برقیها میباشند. شرکت مهندسی رایز با اتکا به تجربه مدیران خود در اجرای بیش از ۲۰۰۰ دستگاه انواع آسانسور و پلهبرقی در طی ۲۰ سال گذشته، اجرای با کیفیت عملیات نصب و راه اندازی در کشور

را بر مبنای اجرای ۵ اصل زیر هدف گذاری نموده است:

۱. رعایت اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK .

۲. استفاده از بهترین گروههای نصب فعال در کشور.

۳. آموزش مدرن و مستمر.

۴. استقرار سیستم کنترل کیفیت و تضمین کنترل کیفیت.

۵. استفاده از ابزار آلات مناسب و مدرن.

کاتالـوگ مدرنیزاسـیون Modernization

مدرنیزاسـیون Modernization و تعویض

آسانسورها و پلهبرقیها بعنوان یکی از اصلیترین و محوریترین تجهیزات ساختمان دارای طول عمر کوتاهتری نسبت به ساختمانها میباشد. طول عمر میانگین آسانسورهای برندهای معروف جهان برابر ۲۵ سال میباشد. بر این اساس مدرنیزاسیون اهمیت بسیار زیادی در صنعت آسانسور و پله برقی داراست و شرکت فوجی تک پکیجهای متنوعی را جهت مدرنیزاسیون آسانسورها و پلهبرقیهای سایر برندهای مطرح جهان نیز ارائه نموده است. این پکیجها بر طبق سنجش میزان کارکرد آسانسورها و پلهبرقیها و میزان استهلاک آنها طبقه بندی شده اند تا بهترین و مناسبترین راهحل را جهت

ادامه عملکرد تجهیزات ارائه نمایند. گزینه تعویض آسانسور و پلهبرقی راهحل قابل ارائه این شرکت در خصوص بسیاری از ساختمانهایی میباشد که تجهیزات آنها فرسوده شدهاند. شرکت فوجی تک بعنوان یکی از عرضه کنندگان محصولات خاص و ویژه در جهان قابلیت بالایی جهت ارایه هرگونه آسانسور در هرنوع چاه دارا میباشد. همچنین تجربه تیم فنی مهندسی شرکت رایز در جهت تعویض آسانسور و پلهبرقی در ساختمانهای کشور بسیاری از مشکلات مهندسی و ساختمانی موجود را برطرف و مسیر را جهت استفاده از یک آسانسور جدید هموار میسازد.

سرویس و نگهداری

FUJITEC آمده است و آماده است تا عمر کند

مبنای تفکر و استراتژی ساخت و طراحی در FUJITEC بر اساس عمر طولانی محصولات استوار است و تمرکز اصلی بر کاهش هزینههای دوران سرویس و نگهداری است. این درحالیستکه رویکرد سایرشرکتها معمولا برمبنای »کاهش مصرف انرژی«،»کاهش فضای اشغال شده« یا »زیبایی بیشتر دکوراسیون« است؛ اصولی که FUJITEC پیش از همه به آنها پرداخته است.

حداکثر جابجایی، حداقل خرابی

شرکت رايــــز به عنوان نمایندهی FUJITEC در ایران، سرویس و نگهداری را از مهمترین خدمات خود برمیشمارد و با نظارت و هدایت مهندسان ژاپنی، برنامههای دقیق و منظمی را در جهت ارائهی خدمات درست، بهموقع و باکیفیت در دستور کار خود دارد.

ایمن میسازیم، امن میمانید

امنیت آسایش میآورد؛ این دلیل اصلی رضایت مشتریان از خدمات شرکت رایـــز است. آرامش و اطمینان از حرکت و جابجایی، مهمترین ارزشهای خدماتی این صنعت است. رایــز به ایمنی پایبند است.

پیشگیری از خرابی بر اساس سیستم ژاپنی

با استفاده از نرمافزار جامع خدمات پسازفروش، دستورالعملها و چکلیستهای مربوط به هر پروژه به صورت خودکار و خاص برای هر دستگاه و بر اساس ویژگیهای آن پروژه تهیه میشود. این دستورالعملها علاوه بر روشهای مدیریتی و کنترلی، شامل اسناد فنی طبقهبندیشده برای فعالیتهای نگهداری پیشگیرانه و همچنین دستورالعملهای تعمیراتی است.

نگهداری همهجانبه و مداوم

فعالیتهای نگهداری پیشگیرانه در پنج بخش عملیاتی بازدید، کنترل، نظافت، روغنکاری و تنظیمات تعریف شدهاست که بر اساس نوع و میزان استفاده از محصول و شرایط محیطی در دورههای مختلف ماهانه، سهماهه، ششماهه و سالانه برنامهریزی میشود.

خدمات خاص برای هر پروژه

پس از عقد قرارداد، شماره اشتراکی برای پروژه در نظر گرفته میشود و خدمات خاص پروژه بر اساس طبقهبندیهای انجام شده در سیستم یکپارچه خدمات پس از فروش، ارائه میشود. هر آسانسور یا پلهبرقی متولی خدمات نگهداری و تعمیرات خود را دارد و کارفرما در هر زمان میتواند از طریق تماس با سامانه امور مشتریان خدمات موردنیاز خود را بهسرعت دریافت کند.

رایز منظم است

همکاران و کارشناسان رایــز، خصوصا در بخش سرویس و نگهداری، برای فراگیری اطلاعات فنی و بهروز شرکت FUJITEC به خارج از کشور فرستاده میشوند تا پاسخگوی نیازهای پروژههای مختلف و در ابعاد متفاوت باشند.

نیروهای کارآمد، مهارتهای روزآمد

همکاران و کارشناسان رایــز، خصوصا در بخش سرویس و نگهداری، برای فراگیری اطلاعات فنی و بهروز شرکت FUJITEC به خارج از کشور فرستاده میشوند تا پاسخگوی نیازهای پروژههای مختلف و در ابعاد متفاوت باشند.

خیالتان راحت، انبار رایز مجهز است

وجود قطعات یدکی لازم و کافی در انبار و کنترل مکانیزهی موجودی، از مزیتهای اصلی شرکت رایز است. زیرا زمان خارج از سرویس بودن دستگاهها و دغدغهی تهیه قطعات را به حداقل میرساند و سرعت ارائهی خدمات به مشتریان را افزایش میدهد.

همهچیز در اختیار کارفرما

فرمهای اشتراک به همراه کلیه دستورالعملهای سرویس و نگهداری و همچنین نحوهی ارائهی خدمات، در اختیار کارفرما قرارمیگیرد و انجام خدمات و پاسخگویی به درخواستها به آسانی قابل پیگیری است.

سرویس و نگهداری

Consultation and Design

Vertical transportation is a crucial factor to consider in the early stages of designing a building. With outstanding analytic knowledge in population and traffic control in residential, commercial or multi purpose properties, and awareness of industry standards, RISE co. offers the best solutions for population transport in your buildings.

Preparing the installation site

Making the apt preparations before installing an elevator, escalator or autowalk is a necessary step for a durable and high-quality product. Based on The Project Management Body of Knowledge (PMBOK) and FUJITEC’s instructions, RISE co. constructs a scope of the entire building operations along with the necessary details. This 12-part document includes all the blueprints for the elevators and other prerequisites for the installation, which will be given to the client after the contract is signed.

Pre-sale

Making the right product choice increases the efficiency of elevators and escalators in buildings. The company’s experts offer costumers the best advice, so they can find the product that suits them best. Technical inspection of elevator shafts, recommendations on the appropriate capacity, speed and number of elevators and escalator, as well as architectural consultation on elevator car design, is only part of what the company offers.

Installation and Setup

Many experts in the industry believe that the installation and setting up process has the most direct effect on the performance of elevators and escalators. By relying on its executives’ ۲۰-year experience in installing more than 2000 elevators and escalators, RISE co. conducts the process according to these 5 principals:

1.Adherence to the PMBOK

2.Using the best active installation team in the country

3.Constant and modern training

4.Establishing and assuring quality control

5.Using modern tools

Modernization Catolog

Modernizations and Replacement

As one of the main and most pivotal instruments in a building, elevators and escalators have a relatively shorter life span than the building they are in. The average longevity of a top-class elevator is 25 years. Therefore, modernization is an important factor in the industry, and FUJITEC offers various modernization packages for elevators and escalators of other global brands. These packages are based on the deprecation of the products to ensure the most efficient solution for the continuation of their performance.
Replacement is the company’s option for elevators and escalators that are completely overworked. As one of the biggest distributers of the industry, FUJITEC has the special ability to install an elevator in any shaft. Moreover, the experience of RISE co.’s technical and engineering team in replacement fixes most architectural and engineering problems and paves the way for a brand new elevator.

Service & Maintenance

FUJITEC has based its strategy and product design on “durability”, hence, the company is one of the few following the “Low Maintenance Cost” strategy. Consequently, “Service & Maintenance” is a prominent step for RISE co. and there’s a routine and constant maintenance plan for all products, with the supervision of FUJITEC.
The instruction and check-lists are formed automatically and uniquely for each project and product, based on their specific needs. These instructions include methods for servicing, as well as categorized documents on different precautionary and repairing actions. Precautionary maintenance activities are divided into five categories: inspection, control, cleansing, lubrication and settings, which relative to the amount of usage and the surrounding environmental factors, are planned out from monthly to annually.

Service & Maintenance

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.