ویژگیهای ایمنی

تمام آسانسورهای FUJITEC بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای جهان طراحی و ساخته میشوند، از آنجایی که FUJITEC بعنوان یک شرکت ژاپنی اولین و مهمترین اصل طراحی محصولات خود را “ایمنی” قرار داده است. ویژگیهای ایمنی اضافهای نسبت به سایر آسانسورها را دارا می باشد که برخی از آنها عبارتند از:

۱. Rescue operation to the nearest floor: هنگامیکه آسانسور بعلت خرابی بین دو طبقه توقف نماید، مدار ایمنی بررسی شده و ضمن محاسبه موقعیت آسانسور، بصورت اتوماتیک آسانسور به نزدیکترین طبقه هدایت می گردد.

۲. Impact Resistant landing door system: دربهای طبقات بصورت کامل مقاوم سازی شدهاند و مقاومت بیشتری نسبت به ضربات محکم دارا می باشند تا از سقوط افراد به داخل چاه آسانسور در صورت برخورد تصادفی جلوگیری بعمل آید.

UCMP )Unintended car movement protection .۳ system(: این ویژگی از حرکت آسانسور در هنگامیکه درب آسانسور باز است و درب کابین و طبقات در یک راستا نمی باشند جلوگیری می کند و درنتیجه آن حوادث پیش بینی نشده در اثر عدم شناسایی سیستم ایمنی دربها کاهش می یابد.

۴. Car door opening protection device: این وسیله ایمنی از باز شدن درب آسانسور در داخل کابین جلوگیری نموده که نتیجه آن از افتادن مسافران به داخل چاه آسانسور محافظت می گردد.

با توجه به اهمیت اصل “ایمنی” در تولید محصولات شرکت فوجیتک، تعدد موارد ایمنی بکار رفته در محصولات این شرکت بسیار زیاد میباشد.

تنوع ویژگیهای ایمنی

– Door opening failure rescue operation – Door open warning
– Overload warning
– Auto re-leveling
– Door nudging
– Door operation inspection device
– Multi-beam door sensor
– Five-way interphone system
– Alarm buzzer
– Emergency car lighting
– Night time self-diagnostic operation
– Power phase error monitoring
– Operation time monitoring
– Emergency stop switches
– Starting time counter
– Over-speed protection-electrical
– Over-speed protection-mechanical
– Motor idle protection
– Auto Adjustment of car position error
– Auto detection and error recording
– Electromagnetic interference filler
– Fire Operation
– Car door opening protection device
– Fire fighter’s Operation
– LANDIC: Battery powered Automatic landing Operation – Multi-Beam door sensor with mechanical safety edge – Standby power Operation
– Auto- separation after elevator failure-Group control

شستی و نمایشگر

FUJITEC، دارای طرحهای ویژه، مدرن و کلاسیک بوده که قابلیت تطبیق نمایشگر با هر نو ع دکور داخل کابین را مهیا می سازد. قابلیت استفاده از انواع مختلف استیل نقرهای، طلائی، برنز و یا مشکی، بکارگیری از نمایشگرهای مدرن با رویه پلی کربنات و یا استفاده از LCD های خاص با ابعاد ۱۲ اینچ تا ۳۰ اینچ، همگی ضمن ارائه کیفیت و ایمنی بالا، نمایشگر را به بخش مهمی از دکور لوکس کابین تبدیل می نماید.

طراحی کابین و دربها

طراحان شرکت FUJITEC با بکار بستن خلاقیت و نوآوری در طراحی داخل کابین آسانسورها و استفاده تلفیقی از مواد مختلف نظیر استیل، سنگ، چوب، ورق های بافتدار و شیشه توانستهاند ایدههای جذاب و نوآورانهای را در آسانسورها تحقق بخشند. همچنین تفکر شرکت FUJITEC مبنی بر مشارکت دادن نیازهای مشتریان در فرآیند طراحی محصول، این امکان را جهت مشتریان و معماران ایده پرداز مهیا میسازد تا طرحهای ویژه مدنظر خود را در داخل کابین آسانسورها به واقعیت مبدل نمایند.

Security Features

All FUJITEC elevators are manufactured and designed according to the latest revisions to the international standard laws. Since, as a Japanese corporation, FUJITEC has made ‘safety’ its top priority, the security features for its elevators could be extra to those of other industry leaders. They include:

۱٫Rescue operation to the nearest floor: When an elevator stops between two floors due to a failure, it is automatically sent to the nearest floor, while the main circuit is inspected.

۲٫Impact resistant landing door system: The floor doors are resistant to force in order to prevent people from falling down the shaft in case of a strong impact.

۳٫UCMP (Unintended Car Movement Protection System): This feature obstructs the car from moving when the opened car & floor door are not aligned, to prevent unforeseen accidents should the electric door sensors fail.

۴٫Car door opening protection device: This security feature stops the car door from opening, and saves the passenger from falling down the elevator shaft.

 

Due to the importance of the element of “security” in FUJITEC products, there is a vast variety of security features used in them.

Other Security Features

Door opening failure rescue operation

Door open warning

Overload warning

Auto re-leveling

Door nudging

Door Operation inspection device

Multi-beam door sensor

Five-way inter phone system

Alarm buzzer

Emergency car lighting

Night time self-diagnostic operation

Power phase error monitoring

Operation time monitoring

Emergency stop switches

Starting time counter

Over-speed protection (electrical)

Over-speed protection (mechanical)

Motor idle protection

Auto adjustment of car position error

Auto detection and error recording

Electromagnetic interference filler

Fire operation

Car door opening protection device

Fire fighter’s operation

LANDIC: Battery powered automatic landing operation

Multi-beam door sensor with mechanical safety edge

Standby power operation

Auto-seperation after elevator failure (Group control)

Displays & Controllers

FUJITEC’s variety of modern and classic display designs are adaptable to any elevator car. The ability to use different types of silver, bronze or gold steel, or a modern display with polycarbonate or special 12 to 30inch LCDs, all make the display part of the elevator car’s stylish design.

Car & Door Design

Our designers at FUJITEC, with their creativity and innovation, have created fascinating elevator cars with materials such as steel, stone, wood, textured plates and glass. FUJITEC is also a firm believer in involving the client in the design process. In turn, our clients share their imaginative ideas with our designers, who try their best to make them come true.

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.