گلستان

مالک: دکتر خرمی روز

تعداد دستگاه: ۲ دستگاه آسانسور

مشخصه: ارتفاع کابین ۳متر برای اولین بار در ایران، دکور فاخر

موقعیت: گلستان شمالی

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.