مجتمع اداری وزرا

مالک: آقای مهندس حسین بهبهانی

مشاور: آقای مهندس ورجاوندی

تعداد دستگاه: ۳ دستگاه آسانسور

سرعت: ۲/۵ متر بر ثانیه

تعداد طبقه: ۲۴ توقف

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.