طراحی کابین و دربها

طراحان شرکت FUJITEC با بکار بستن خلاقیت و نوآوری در طراحی داخل کابین آسانسورها و استفاده تلفیقی از مواد مختلف نظیر استیل، سنگ، چوب، ورق های بافتدار و شیشه توانستهاند ایدههای جذاب و نوآورانهای را در آسانسورها تحقق بخشند. همچنین تفکر شرکت FUJITEC مبنی بر مشارکت دادن نیازهای مشتریان در فرآیند طراحی محصول، این امکان را جهت مشتریان و معماران ایده پرداز مهیا میسازد تا طرحهای ویژه مدنظر خود را در داخل کابین آسانسورها به واقعیت مبدل نمایند.

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.