پیش از فروش

انتخاب صحیح محصول سطح سرویس دهی آسانسورها و پله برقی ها را در ساختمانها ارتقا می بخشد. کارشناسان این شرکت با بهره گیری از حس مسئولیت پذیری بالا و دانش مدرن، بهترین راهحلها را جهت انتخاب مناسب ترین محصول مطابق با نیازهای مشتریان محترم ارائه مینمایند. انجام بازدیدهای فنی از چاه آسانسورها، پیشنهاد مناسبترین ظرفیت، سرعت و تعداد آسانسور و پلهبرقی و همچنین انجام مشاوره معماری در جهت طراحی دکوراسیون کابین آسانسورها و پله برقیهایی با ایده مدرن، تنها بخشی از خدمات این شرکت در این بخش میباشد.

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.