نصب و راه اندازی

بسیاری از کارشناسان صنعت آسانسور و پلهبرقی بر این باورند که عملیات نصب و راه اندازی، دارای بیشترین تأثیر در کیفیت آسانسورها و پله برقیها میباشند. شرکت مهندسی رایز با اتکا به تجربه مدیران خود در اجرای بیش از ۲۰۰۰ دستگاه انواع آسانسور و پلهبرقی در طی ۲۰ سال گذشته، اجرای با کیفیت عملیات نصب و راه اندازی در کشور

را بر مبنای اجرای ۵ اصل زیر هدف گذاری نموده است:

۱. رعایت اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK .

۲. استفاده از بهترین گروههای نصب فعال در کشور.

۳. آموزش مدرن و مستمر.

۴. استقرار سیستم کنترل کیفیت و تضمین کنترل کیفیت.

۵. استفاده از ابزار آلات مناسب و مدرن.

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.