حرکتی امن در آرامش

سیستم مکانیکی مستحکم بهکار رفته در محصولات FUJITEC، حرکتی امن و در سکوت را برای مسافران فراهم میکند. استفاده از کنترلرهای هوشمند مدرن و سیستمهای هدایت پیشرفته در آسانسورها و پلهبرقیها، «تجربهی حرکت نرم» را که بخشی از تفکر آسانسور وارداتی FUJITEC است، میسر میسازد.

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.