۴. دربها

دربهای جدید Ultra Slim PM Door Operator شرکت FUJITEC با بکارگیری مکانیزم انتقال پیشرفته FUJITEC، از یک موتور مغناطیس دائم بدون گیربکس )PM Gearless Motor( به همراه درایو VVVF استفاده می نماید که ضمن کاهش ۳۵ درصد در مصرف انرژی موتور دربها، حرکتی نرم با کارایی بالا در دربهای آسانسور تأمین می نماید. با استفاده از چشم پرده ای سرتاسری و همچنین لبه های اضافی مکانیکی )Mechanical SafetyEdge(، کیفیت باز و بسته شدن دربها به ایمنی بالا نیز مجهز میگردد.

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.