مدیران رایز

معرفی اعضاء هیات مدیره شرکت مهندسی رایـــز

 

مهندس امیرفرهاد اسماعیلی:

۲۰ سال سابقه کار- لیسانس برق الکترونیک
مدیر فروش و بازرگانی شرکت جم فرمان الکترونیک ( هلدینگ آسانسور و پله برقی ایران) ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۰
مدیرفنی و مهندسی شرکت سبا آسانبر – ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴
مدیر پروژه های شرکت سبا آسانبر – ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹
قائم مقام مدیرعامل شرکت سبا آسانبر– ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱
مدیر عامل شرکت رایـــز – ۱۳۹۲ تاکنون

 

مهندس مصطفی موسوی:

سابقه کار ۱۵ سال – لیسانس مکانیک سیالات
مدیرفنی و مهندسی شرکت بهفخر آسانبر – ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۴
کارشناس ارشد فنی و مهندسی شرکت سبا آسانبر – ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹
مدیرعامل شرکت سبا آسانبر مشهد –۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱
مدیر اجرایی و نایب رئیس هیات مدیره شرکت رایـــز – ۱۳۹۲ تاکنون

 

مهندس مهدی طباطبایی:

۱۵ سال سابقه کار – فوق لیسانس مکانیک طراحی کاربردی
کارشناس فنی شرکت ستاره فراز نما – ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۰
کارشناس فروش شرکت سبا آسانبر – ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶
مدیر فروش شرکت سبا آسانبر – ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱
مدیر بازاریابی و عضو هیات مدیره شرکت رایـــز – ۱۳۹۲ تاکنون

 

مهندس فرشاد اسماعیلی:

۱۵ سال سابقه کار – لیسانس مکانیک جامدات
کارشناس فنی شرکت آسانسور و پله برقی ایران – ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۲
مدیر فنی شرکت پارتیس آسانبر – ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱
مدیر مهندسی فروش و عضو هیات مدیره شرکت رایـــز – ۱۳۹۲ تاکنون

 

علی خان محمد:

۲۴ سال سابقه کار
مدیرعامل شرکت سپید نهاد (هلدینگ آسانسور و پله برقی ایران) – ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۸
مدیرعامل شرکت آسانسور و پله برقی ایران – ۱۳۷۸ – ۱۳۸۰
مدیر فنی مهندسی ترازوی پند ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲
مدیرعامل شرکت پارتیس آسانبر – ۱۳۸۵ تاکنون
رئیس هیات مدیره شرکت رایـــز – ۱۳۹۲ تاکنون

 

مهندس علیرضا فاطمی:

۲۰ سال سابقه کار – فوق لیسانس مکانیک طراحی جامدات
مدیر فنی و مهندسی شرکت آسانسور و پله برقی ایران – ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۰
مدیرعامل شرکت سبا نصب – ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴
رئیس هیات مدیره شرکت پارتیس آسانبر- ۱۳۸۵ تاکنون
عضو هیات مدیره شرکت رایـــز – ۱۳۹۲ تاکنون

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.